Tags:
Node Thumbnail

จากกรณี Starlink เปิดจองคิวทั่วโลก (รายละเอียดเรื่องค่าบริการ) ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า Starlink สามารถให้บริการโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต

วันนี้ Blognone ได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม ยืนยันว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (กรณีนี้คือ Starlink แต่ก็รวมถึงกรณีอื่นๆ ด้วย) จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมก่อน

สำนักงาน กสทช. ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใด "มีแต่การขอข้อมูลและปรึกษาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมต่างชาติ" เท่านั้น

No Description

No Description

No Description

ภาพประกอบจาก Starlink

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 15 February 2021 - 13:30 #1199069

เป็นกำลังใจให้ 1st tier ครับ ราคานี้ยังไม่มีปัญญาใช้

By: peakna
Android
on 15 February 2021 - 13:33 #1199071
peakna's picture

แบบนี้มันก็เป็นช่องว่างของธรุกิจมืดได้เลยนะ หน่วยงานเรามันคลุมเคลือไงไม่รู้ข้อกำหนดแนวๆทางในธรุกิจใหม่นี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะไปมีผลกับเจ้าตลาดในปัจจุบันแล้วถ้าเกิดกลุ่มคนที่เอามาทำบริการใต้ดินขายมันก็วนไปไล่จับกันไปไม่สิ้นสุดอีก

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 15 February 2021 - 13:34 #1199072 Reply to:1199071
mr_tawan's picture

อินเตอร์เนทดาวเทียมมันเกิดมานานแล้วนี่ครับ ?


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: aires on 16 February 2021 - 04:04 #1199195 Reply to:1199071

ก่อนมีความเห็น ควรมีความรู้
ธุรกิจนี้มันมีมานานแล้ว อยากจะขออนุญาตวันนี้ก็แค่ยื่นเข้าใจ
ไปโยงอะไรกับเจ้าตลาด เพ้อเจ้อ

By: Gored on 15 February 2021 - 14:25 #1199086
Gored's picture

คุณ lew ก็ลงข่าวไปแล้วว่าเป็นทุกประเทศ ไม่น่าจะดราม่าแล้วมั้ง

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 15 February 2021 - 14:29 #1199091 Reply to:1199086
lew's picture

ผมก็งงๆ อยู่ว่าไม่ได้ลงอะไรผิด แต่คิดว่าเขาส่งให้ทุกสื่อครับ


lewcpe.com, @wasonliw

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 15 February 2021 - 15:00 #1199103
Aize's picture

ก็ปกตินิ การใชงานคลื่นสัญญาณมันก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตในแต่ล่ะประเทศก่อนอยู่แล้ว แม้ตัวส่งจะอยู่นอกโลกก็ตาม 5555


The Dream hacker..

By: jane
AndroidUbuntu
on 15 February 2021 - 15:35 #1199107
jane's picture

ต่อให้สื่อสารด้วยอนุภาคแสงลงมาพื้นโลก ไม่ได้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก็ต้องขอ กสทช อยู่ดีในฐานะ operator

By: jokerxsi on 15 February 2021 - 15:59 #1199113

ยังมีเรื่องการนำเข้าอีก ขอรอละกัน