Tags:
Node Thumbnail

ปี 2020 ที่ผ่านมา Facebook ออกนโยบายจัดการข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนมากขึ้น การระบาดของ COVID-19 ทำให้มีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนแพร่กระจายมากกว่าเดิม จากเดิมที่มีกลุ่มต่อต้านวัคซีนอยู่แล้ว ล่าสุด Facebook บอกว่าจะยกระดับมาตรการด้วยการลบโพสต์นั้นออกไปเลย

ที่ผ่านมา Facebook บอกว่าจะใช้มาตรการทำให้การมองเห็นของโพสต์เหล่านี้น้อยลง ห้ามไม่ให้ซื้อโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน และลบโพสต์ที่ WHO ยืนยันแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ มาตรการใหม่จึงเป็นการยกระดับเข้มงวดกับข้อมูลเท็จมากขึ้น โดยจะปรึกษากับ WHO ว่าชุดข้อมูลใดบ้างที่เป็นเท็จ

Facebook บอกด้วยว่ามาตรการใหม่นี้มาจากเสียงสะท้อนของ Facebook Oversight Board คณะกรรมการอิสระตรวจสอบนโยบาย Facebook มองว่า Facebook ต้องสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากกฎปัจจุบันมีความคลุมเครือ


ภาพตัวอย่างวัคซีนของ AstraZeneca จากมหาวิทยาลัย Oxford

ที่มา - The New York Times

Get latest news from Blognone