Tags:
Node Thumbnail

WhatsApp เตรียมเพิ่มการล็อกอินเข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ biometric เช่นสแกนนิ้ว, สแกนใบหน้า จะใช้งานได้บน iPhone ที่รันด้วย iOS 14 และบนมือถือ Android ที่มีระบบการใช้งาน biometric ถือเป็นช่องทางล็อกอินเพิ่มจากการสแกน QR เข้าใช้งานตามปกติ

อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ ผู้ใช้ยังไม่สามารถกดโทรจาก WhatsApp ในเวอร์ชั่นเว็บได้ ซึ่งทางบริษัทกำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้ และจากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว WhatsApp บอกว่า ทางบริษัทไม่ได้จัดเก็ยข้อมูลรอยนิ้วมือและใบหน้าจากผู้ใช้ ซึ่งการใช้ biometric ถือเป็นมาตรฐานการใช้งานบนแอปอื่นเช่นกัน

No Description

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: hearnfar on 29 January 2021 - 09:35 #1196787

ข้อมูล BIOMATRIC ของท่านเราจะเก็บเป็นความลับและจะนำมาใช้เพื่อการตลาด การโฆษณา การเงิน การงาน การใช้ชีวิตประจำวันของท่านเท่านั้น

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 29 January 2021 - 10:58 #1196798 Reply to:1196787
Be1con's picture

ผมเข้าใจว่าคุณประชด แต่จริง ๆ แล้วระบบการยืนยันตัวตนแบบ biometric บนสมาร์ทโฟนส่วนมากจะเข้ารหัสในอุปกรณ์นะครับ และผู้ผลิตส่วนมากมักจะ strict ในการใช้ข้อมูลพวกนี้ด้วยเช่นกัน

ประชดได้ แต่ให้ดู context ในภาพรวมด้วย


Coder | Designer | Thinker | Blogger