Tags:
Node Thumbnail

pip โปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจภาษาไพธอนเลิกซัพพอร์ต Python 2 เป็นทางการหลังออก pip 21.0 พร้อมกับยกเลิกซัพพอร์ต Python 3.5 ไปพร้อมกัน

สำหรับผู้ใช้ Python 2.x ยังคงสามารถใช้ pip เวอร์ชั่นที่รองรับได้ต่อไป รวมถึงสามารถอัพเดต pip ได้โดยไม่ตัองกังวลเพราะ pip จะตรวจสอบให้เองว่ากำลังรัน Python เวอร์ชั่นใดและจะอัพเดตไปถึงเวอร์ชั่นที่รองรับอยู่เท่านั้น

Python 2.0 ออกมาตั้งแต่ปี 2000 และทางโครงการออก Python 3 มาตั้งแต่ปี 2008 แต่ก็ซัพพอร์ตสองเวอร์ชั่นขนานกันเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน 2020 จึงออกเวอร์ชั่น 2.7.18 เป็นเวอร์ชั่นสุดท้าย การซัพพอร์ตขนานกันยาวนานเช่นนี้อาจเป็นบทเรียนของโครงการพื้นฐานเช่นภาษาโปรแกรมที่มีโครงการเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก เมื่อมีการอัพเดตที่ไม่ซัพพอร์ตโค้ดเดิมจึงทำให้การย้ายเวอร์ชั่นทำให้ยาก

ที่มา - pip

Get latest news from Blognone