Tags:
Node Thumbnail

ซัมซุงเพิ่มความสามารถของ Samsung Pass ในโทรศัพท์ Samsung Galaxy ให้ออกใบรับรองตัวตนสำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์ให้ชาวเกาหลีเข้าใช้งานบริการออนไลน์ของภาครัฐ เริ่มจากการยื่นขอคืนภาษีช่วงต้นปี 2021 นี้

แม้จะมีเอกชนยื่นขอให้บริการยืนยันตัวตนออนไลน์อยู่หลายราย แต่กระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ก็เลือกผู้ให้บริการมาทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ Samsung Electronics, Kakao, KB Kookmin Bank, NHN Payco, และ PASS

กฎหมายการยืนยันตัวตนออนไลน์ฉบับใหม่ของเกาหลีใต้เพิ่งมีผลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา จากเดิมที่ก่อนหน้านี้รัฐเป็นคนออกใบรับรองตัวตนออนไลน์แต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการที่ยื่นขอให้บริการนี้ส่วนมากเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินอยู่เดิม หรือเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มีซัมซุงเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เพียงรายเดียว

ที่มา - The Korea Herald

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 3 January 2021 - 19:46 #1192023
panurat2000's picture

ให้ชาวเกาหลีเข้าใข้งาน

ใข้ => ใช้