Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Zuoyebang แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ในจีน ประกาศรับเงินลงทุนเพิ่มเติมซีรี่ส์ E+ จากกลุ่มนักลงทุนอาทิ Alibaba, Tiger Global Management,SoftBank Vision Fund และ Sequoia Capital China รวม 1,600 ล้านดอลลาร์ เพิ่มเติมจากเมื่อกลางปีที่รับเงินซีรี่ส์ E 750 ล้านดอลลาร์ จาก Tiger Global และ FountainVest

มูลค่ากิจการปัจจุบันของ Zuoyebang ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการออกมา แต่คาดว่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์

Zuoyebang มีคู่แข่งในบริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์คือ Yuanfudao ที่มี Tencent เป็นผู้ลงทุนรายสำคัญ

บริการของ Zuoyebang มีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์ และให้คำปรึกษาช่วยทำการบ้าน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 170 ล้านคน

ที่มา: TechCrunch

alt="Zuoyebang"

Get latest news from Blognone