Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Tokio รันไทม์เน็ตเวิร์คแบบ asynchronous ยอดนิยมของภาษา Rust ประกาศออกเวอร์ชั่น 1.0 เป็นเวอร์ชั่นแรกในรอบ 4 ปีนับแต่เปิดตัวโครงการที่จะคง API ให้เสถียรสำหรับการใช้งานในระยะยาว

Tokio ถูกใช้งานในโครงการใหญ่ๆ จำนวนมาก เช่น AWS ที่จ้างนักพัฒนา Rust เข้าบริษัทจำนวนมากก็ใช้ Tokio ในบริการ Lambda หรือ Discord ก็เปลี่ยนมาใช้ Tokio เพื่อลดระยะเวลาหน่วงของระบบ

นโยบายการรักษาเสถียรภาพของ API ของโครงการ Tokio ระบุว่าทางโครงการจะบำรุงรักษาเวอร์ชั่น 1.x ไปอย่างน้อยอีก 5 ปี โดยจะเลื่อนเวอร์ชั่น Rust ต่ำสุดไม่ถี่กว่า 6 เดือน ขณะที่การออกเวอร์ชั่นที่ API เข้ากันไม่ได้ เช่นเวอร์ชั่น 2.0 จะไม่ออกก่อน 3 ปีข้างหน้า

ตัว Tokio เป็นรันไทม์ระดับล่างใช้งานกับ TCP หรือ UDP แต่ก็มีชุมชนดูแลโครงการอื่นๆ เพื่อให้พร้อมใช้ยิ่งขึ้น เช่น Hyper ที่อิมพลีเมนต์ HTTP, หรือ Tonic ที่อิมพลีเมนต์ gRPC

ที่มา - Tokio

No Description

Get latest news from Blognone