Tags:
Node Thumbnail

กลุ่มนักพัฒนา David Oranchak, Sam Blake, และ Jarl Van Eycke ประกาศความสำเร็จในการถอดรหัสจดหมายจากฆาตกรต่อเนื่อง Zodiac Killer ที่ส่งจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์เมื่อปี 1969 เป็นผลสำเร็จแม้ว่าเนื้อหาในจดหมายจะไม่เปิดเผยตัวตนของฆาตกรแต่อย่างใด

จดหมายความยาว 340 อักขระ เป็นจดหมายเข้ารหัสฉบับที่สองที่คนร้ายส่งไปยังหนังสือพิมพ์ The San Francisco Chronicle เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1969 หลังจากจดหมายฉบับแรกความยาว 408 อักขระถูกถอดรหัสออกมาได้ แต่เมื่อถอดรหัสออกมากลับพบว่าเนื้อหาเป็นเพียงการปฏิเสธผู้อ้างตัวว่าเป็นฆาตกรและโทรเข้าไปยังรายการโทรทัศน์เมื่อปี 1969 นั้นไม่ใช่ตัวจริง โดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคนร้ายแต่อย่างใด

ทีมถอดรหัสใช้โปรแกรม AZdecrypt สลับตัวอักษรโดยเรียกตัวอักษรในทิศทางต่างๆ สลับกันไป เมื่อค้นหาว่ามีคำในพจนานุกรมปรากฏขึ้นมาบ้างหรือไม่ การลองผิดลองถูกและคลำทางเมื่อ AZdecrypt สามารถถอดรหัสได้บางส่วนทำให้พบว่าข้อความนั้นถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน และต้องอ่านตามแนวแทยง ความยากอย่างหนึ่งคือทีมงานพบว่าคนสร้างรหัสไม่มีกฎตายตัวนัก บางครั้งก็เอาข้อความไปใส่ตามแนวจากซ้ายไปขวาโดยไม่สนแนวการอ่านในข้อความส่วนอื่น แถมบางจุดก็มีการพิมพ์สลับทำให้ถอดรหัสตามกฎปกติไม่ได้

กระบวนการเข้ารหัสแบบแทนตัวอักขระนับเป็นการเข้ารหัสแบบสมมาตรดั้งเดิมที่สุด โดยทั่วไปแล้วกระบวนการเข้ารหัสแบบนี้ไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการใช้งานในยุคใหม่ แต่ข้อความของ Zodiac Killer นั้นเป็นข้อความสั้นๆ เมื่อผสมเข้ากับการสลับตัวอักษรและการเปลี่ยนกฎไปมาในข้อความทำให้ถอดรหัสได้ยาก

ที่มา - BBC, Zodiac Killer Facts

No Description

ภาพจดหมายข้อความเข้ารหัส 340 ตัวอักขระของ Zodiac Killer

Get latest news from Blognone

Comments

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 14 December 2020 - 10:14 #1189620
big50000's picture

แต่เมื่อถอดรหัสออกมากลับพบว่าเนื้อหาเป็นเพียงการปฎิเสธผู้อ้างตัวว่าเป็นฆาตกร...

ปฎิเสธ -> ปฏิเสธ

เมื่อค้นหาว่ามีคำในพจนานุกรมปรากฎขึ้นมาบ้างหรือไม่

ปรากฎ -> ปรากฏ

By: deaknaew on 14 December 2020 - 11:13 #1189633

แล้วมันถอดได้ว่าอะไร?

By: waroonh
Windows
on 14 December 2020 - 11:18 #1189635 Reply to:1189633

งวด 16 พฤศจิกายน 1969
เด่น 1
บน 2
345 มาแรง
678 น่าเล่น
ล่าง 9
ส่งต่อ 29 ฉบับ แล้วจะโชคดี
ลงชื่อ
พระครู วิจิตร ธรรมโชติ
...

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 14 December 2020 - 12:00 #1189641 Reply to:1189635
KuLiKo's picture

แปลกๆ

By: nofear232
AndroidUbuntuWindows
on 14 December 2020 - 12:36 #1189649 Reply to:1189635
nofear232's picture

ขอบคุณครับ 555

By: ballsaku
iPhoneWindows
on 14 December 2020 - 11:22 #1189637
ballsaku's picture

ถอดออกมาได้ว่า

ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือดำเนินคดีโดยรัฐบาลหรืออะไรที่คล้ายกัน ข้าพเจ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่ม หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตัวข้าพเจ้านั้นเข้ามาอยู่ได้ด้วยสาเหตุอันใด ข้าพเจ้าอาจถูกบุคคลที่สามนำบัญชีของข้าพเจ้ามาเข้ากลุ่มนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่ได้สนับสนุนการกระทำที่เกิดจากสมาชิกในกลุ่มนี้ใดๆ
In case of an investigation by any federal entity or similar, I do not have any involvement with this group or with the people in it, I do not know how I am here, probably added by a third party, I do not support any actions by the members of this group.
連邦機関などによる調査の場合、私はこのグループまたはその中の人々と関与していません。私はここにどのように住んでいるのか知りません。おそらく第三者によって追加されたものです。このグループのメンバーによる
En caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o similar, no tengo ninguna participación con este grupo o con las personas que forman parte de él, no sé cómo estoy aquí, probablemente agregado por un tercero, no apoyo ninguna acción por los miembros de este grupo.
Im Falle einer Untersuchung durch eine föderale Einrichtung oder ähnliches habe ich keine Beteiligung an dieser Gruppe oder den Menschen darin, ich weiß nicht, wie ich hier bin, wahrscheinlich von einem Dritten hinzugefügt, ich unterstütze keine Maßnahmen von den Mitgliedern dieser Gruppe.
如果任何联邦实体或类似机构进行调查,我与该团体或其中的人员没有任何关系,我不知道我在这里,可能是由第三方添加,我不支持任何行动由这个小组的成员。
В случае расследования со стороны какого-либо федерального субъекта или аналогичного, я не имею никакого отношения к этой группе или к людям в ней, я не знаю,

By: Jewzwei
iPhoneAndroidWindows
on 14 December 2020 - 11:50 #1189640

ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครคือฆาตกร

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 14 December 2020 - 12:31 #1189648
tekkasit's picture

ข้อความที่ถอดมา ZodiacKillerFACTS

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASN’T ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

หวังว่าพวกคุณจะได้สนุกสนานกันมากๆ ระหว่างที่พยายามจะจับผมให้ได้ ผมไม่กลัวห้องรมแก๊สหรอก เพราะมันจะส่งผมไปสวรรค์ได้เร็วขึ้นอีก และเนื่องจากตอนนี้ผมมีทาสไว้ทำงานให้ตัวเองมากพอแล้ว

By: sukoom2001
ContributorAndroidUbuntu
on 14 December 2020 - 17:54 #1189697
sukoom2001's picture

paradice นี่คือเป็นวิธีเขียนยุคนั้น?

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 14 December 2020 - 21:03 #1189771 Reply to:1189697
tekkasit's picture

ไม่มั้งครับ น่าจะจงใจให้งงถอดยากขึ้นไปอีกเสียมากกว่า

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 14 December 2020 - 21:41 #1189778 Reply to:1189697

ต้นทางบอกว่า น่าจะสะกดผิดมากกว่า

By: gosol
AndroidWindows
on 14 December 2020 - 21:15 #1189775
gosol's picture

เอาไปแก้คำทำนายของนอสตราดามุสหน่อย เผื่อรู้อนาคต

By: xyz123 on 14 December 2020 - 23:48 #1189796
xyz123's picture

เผื่อใครอยากรู้แบบผม ตาม link ต้นทางไป ทำให้เห็นว่าเขา upload คลิปลง youtube เกี่ยวกับวิธีการถอดรหัส ทำให้เห็นภาพมากขึ้น https://www.youtube.com/watch?v=-1oQLPRE21o

By: Hoo
AndroidWindows
on 15 December 2020 - 21:33 #1189931

ป่านนี้เจ้าตัวแก่ตายไปนานแล้วมั๊ง