Tags:
Node Thumbnail

เป็นธรรมเนียมของนักบินอวกาศที่จะต้องพกตุ๊กตาติดขึ้นไปบนกระสวยอวกาศด้วย เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพไร้น้ำหนัก (zero-gravity indicator) ว่ากระสวยออกจากชั้นบรรยากาศโลกไปแล้ว

ภารกิจ Crew-1 ล่าสุดของ NASA ที่นับเป็นภารกิจทางการแรกของ SpaceX และเพิ่งประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปเมื่อเช้านี้ เพื่อเชื่อมกับสถานีอวกาศนานาชาติต่อไป ซึ่งนักบินอวกาศ 4 คนได้เลือกตุ๊กตา Baby Yoda จาก The Mandalorian มาเป็น zero-gravity indicator ในภารกิจนี้

Crew-1 นับเป็นภารกิจเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของ SpaceX ที่ NASA ใช้บริการ (ก่อนหน้านี้แค่การทดสอบ ยังไม่ได้บินทำภารกิจจริง) ขณะที่ Baby Yoda (The Child) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์หลักของ The Mandalorian ที่ถูกแฟน ๆ Star Wars ยกให้เป็นเดอะแบกของแฟรนไชส์ตอนนี้ไปแล้ว

ที่มา - Business Insider

No Descriptionภาพจาก starwars.com

Get latest news from Blognone

Comments

By: myungz
In Love
on 16 November 2020 - 16:19 #1185913
myungz's picture

น่ารักเลย indicator นี้

By: ohyooha on 16 November 2020 - 19:56 #1185957
ohyooha's picture

This is the way

By: Floating Rotten Dog
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 17 November 2020 - 00:10 #1185983 Reply to:1185957
Floating Rotten Dog's picture

The way this is.