Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Uber กำลังถูกฟ้องในข้อหาเลือกปฏิบัติต่อผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่คนผิวขาว ตัวคำฟ้องเน้นที่ระบบจัดเรตติ้งให้ดาวคนขับที่มีตั้งแต่ 1-5 ดาว ซึ่งถ้าคนขับได้เรตติ้งไม่ดีนานๆ เข้าจะนำไปสู่การระงับไม่อนุญาตให้มาขับ Uber อีกต่อไป ซึ่งคนขับที่ไม่ใช่คนขาวมักถูกระงับอยู่เรื่อยๆ จึงเป็นสาเหตุนำมาสู่การฟ้องเรื่องเลือกปฏิบัติ และเหยียดเชื้อชาติ สีผิว

ในคำฟ้องระบุว่า การใช้ระบบให้ดาวของ Uber ในการยุติสถานะผู้ขับขี่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีผลกระทบที่แตกต่างกันต่อผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่คนผิวขาว และ Uber ทราบดีว่าผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติในการประเมินผู้ขับขี่แต่ก็ยังคงใช้ระบบนี้ต่อไป

Uber

การฟ้องร้องนี้มีทนายนำคือ Shannon Liss-Riordan ทนายความที่เคยสู้กับบริษัทไอทีเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานมาหลายครั้ง และเป็นการฟ้องร้องในนาม Thomas Liu อดีตคนขับ Uber ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ร้องเรียนไปยัง US Equal Employment Opportunity Commission มาแล้ว Liu มีเชื้อสายเอเชีย อาศัยที่ฮาวาย ถูกระงับเพราะได้เรตติ้งคนขับไม่ถึงเกณฑ์ (4.6)

โฆษก Uber กล่าวว่าบริษัท ได้ดำเนินการเพื่อลดอคติบนแพลตฟอร์ม เช่น ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขับขี่หากได้คะแนนน้อยกว่า 5 ดาว และไม่พิจารณาเหตุผลการจัดอันดับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคนขับ เช่น รถติด และยังยืนยันว่า ธุรกิจเรียกรถช่วยให้คนสามารถเข้าถึงงาน และเข้าถึงการขนส่งที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: cutter27
AndroidWindows
on 29 October 2020 - 07:59 #1182917
cutter27's picture

การเหยีดผิวใน us นี่น่ากลัวจริงๆ