Tags:
Node Thumbnail

Twilio ผู้ให้บริการ API การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และ SMS รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2020 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 52% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 448.0 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 7.3 ล้านดอลลาร์ ดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุน

จำนวนลูกค้าที่ใช้ Twilio ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 208,000 ราย โดยมีจำนวนลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 10 อันดับ ทำเงินคิดเป็น 14% ของรายได้รวมทั้งหมด

Jeff Lawson ซีอีโอ Twilio กล่าวว่าการสร้าง engagement ในช่องทางดิจิทัลกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในแง่ประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมก็เลือกใช้ Twilio ในการพัฒนาโซลูชันของตนเอง

เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา Twilio ประกาศเข้าซื้อกิจการ Segment เพื่อเสริมธุรกิจให้ครอบคลุมด้านการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

ที่มา: Twilio

alt="Twilio"

Get latest news from Blognone