Tags:
Node Thumbnail

เหตุการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทลดคนเป็นวงกว้าง เมื่อเดือนมีนาคม Marc Benioff ซีอีโอ Salesforce ก็ออกมาประกาศว่าจะไม่ปลดพนักงานเป็นเวลาสามเดือน ผ่านมา 5 เดือนในการประกาศผลประกอบการรอบล่าสุด Marc ก็ระบุว่าจะมีการลดคนบางส่วน

หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนปลดคนว่าจำนวนพนักงานที่ถูกปลดรอบนี้น่าจะประมาณ 1,000 คน จากพนักงาน 54,000 คน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ TheLayoff.com ที่ให้พนักงานที่ถูกปลดมาโพสข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนระบุว่าพนักงานที่ถูกปลดส่วนมากเป็นฝ่ายขาย โดยเฉพาะพนักงานจากบริษัทที่ควบรวมมา เช่น MuleSoft, Tableau, Datorama, และ ExactTarget

ที่มา - CRN

No Description
Marc Benioff ซีอีโอ Salesforce
ภาพจาก Wikipedia

Get latest news from Blognone