Tags:
Node Thumbnail

k3s ดิสโทรขนาดเล็กจาก Rancher Labs เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว และได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้กดดาวบน GitHub ถึง 13,700 ราย ได้เข้าเป็นโครงการใน CNCF Sandbox อย่างเป็นทางการ หลังจากกรรมการกำกับด้านเทคนิค (Technical Oversight Committee - TOC) ลงคะแนนเสียงยอมรับเกือบทั้งหมด โดย Saad Ali จากกูเกิลงดออกเสียง และกระบวนการรับ k3s เข้าเป็นโครงการ CNCF นั้นมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างมาก

ตัว CNCF เองเป็นดิสโทรของ Kubernetes ที่ตัดโค้ดส่วนที่ไม่จำเป็นออก และออกแบบให้รันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้โดยง่ายเพราะมีไฟล์ไบนารีเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น และไม่ต้องการฐานข้อมูลกระจายตัวอย่าง etcd แต่เปลี่ยนไปใช้ SQLite แทน การที่เป็นดิสโทรทำให้มีความเห็นว่า k3s ไม่ควรเป็นโครงการของ CNCF โดยตรง แต่ควรเป็นโครงการย่อยของ Kubernetes เท่านั้น โดยปัจจุบันมีดิสโทร Kubernetes เฉพาะที่ได้รับการรับรองจาก CNCF เกือบร้อยโครงการ

Darren Shepherd CTO ของ Rancher Labs ออกมาพูดถึงการถกเถียงระหว่างการลงคะแนนรับ k3s เข้า CNCF ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวเขาเองที่บ่นว่า (rant) ต่อโครงการ Kubernetes บ่อยครั้ง และแม้ Rancher จะเป็นผู้ผลิต Kubernetes เพื่อการค้ารายใหญ่แต่ตัว Darren เองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับ Kubernetes นัก ทำให้ถูกมองว่าไม่ช่วยแต่ยังบ่นว่า โดยเขาเองยอมรับผิดและเชื่อว่าโครงการจำนวนมากของ Rancher ที่เสริมกับชุมชน Kubernetes จะเป็นหลักฐานว่าเขามีเจตนาดี

CNCF Sandbox เป็นจุดเริ่มต้นของการนำโครงการเข้าในโดยทาง CNCF จะเข้ามาวางมาตรฐานการทำงานร่วมกันและโครงการต้องปรับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นมาตรฐาน ทำให้โครงการใน CNCF มักได้รับความสนใจในการใช้งานหรือร่วมพัฒนาก่อนโครงการอื่นๆ โครงการใน CNCF Sandbox แต่ได้รับความสนใจสูง เช่น KubeVirt ระบบจัดการ virtual machine ที่ OpenShift นำไปรวมเป็น OpenShift virtualization หรือ Virtual Kubelet ที่บริการคลาวด์หลายรายให้บริการกันแล้ว

ที่มา - Darren Shepherd, CNCF Sandbox

Get latest news from Blognone