Tags:
Node Thumbnail

สหราชอาณาจักรอาจจะกำลังเป็นประเทศล่าสุดที่สั่งแบน Huawei แบบเต็มรูปแบบ หลังจากต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษประกาศว่ายังคงใช้งานอุปกรณ์ Huawei ในโครงข่าย 5G ในหลาย ๆ ส่วน และห้ามไม่ให้ใช้ Huawei เป็นอุปกรณ์คอร์เน็ตเวิร์คและไม่ให้มีส่วนแบ่งตลาดเกิน 35% เท่านั้น

แต่จากรายงานของหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้หน่วยความกรองอังกฤษ (GCHQ) พบว่าการที่สหรัฐแบน Huawei ไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีสหรัฐ อาจทำให้ Huawei ต้องหันไปใช้แหล่งเทคโนโลยีที่ไม่น่าเชื่อถือและควบคุมไม่ได้ ซึ่งก็อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกขั้น

หน่วยข่าวกรองเลยกำลังร่างข้อเสนอไปยังรัฐบาลอังกฤษ ให้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จาก Huawei ภายใน 6 เดือนและถอนอุปกรณ์ที่ติดตั้งออกไปแล้วภายในปีนี้ โดยรายงานฉบับนี้น่าจะถึงมือนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้

ที่มา - The Telegraph

จากภาพ Shutterstock

Get latest news from Blognone

Comments

By: Krimson_arivi
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 8 July 2020 - 13:14 #1166203
Krimson_arivi's picture

ก็เข้าใจได้นะ เป็นผลพวงต่อเนื่องจากสหรัฐไม่ให้ใช้เทคโนโลยี