Tags:
Node Thumbnail

วันนี้หลังมีรายงานระบบโอนเงินข้ามธนาคารล่มพร้อมกันเป็นวงกว้าง ทางสมาคมธนาคารก็ออกมาระบุว่าระบบโอนเงินข้ามธนาคารที่ให้บริการทั้งพร้อมเพย์และการโอนผ่านเลขบัญชีนั้นล่มไปสองรอบ คือ 16:30 ถึง 17:30 และ 18:25 ถึง 18:42 รวมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 17 นาที และตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

สำหรับผู้ที่เงินโอนไปไม่ถึงปลายทาง ทางธนาคารจะปรับปรุงยอดให้ภายในทุ่มตรงวันที่ 2 กรกฎาคม หรือค่ำพรุ่งนี้

ที่มา - @SCB_Thailand

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: john dick
iPhone
on 2 July 2020 - 06:08 #1165540
john dick's picture

“รับ” อยากให้พิมพ์คำเต็มกว่านี้ครับ ว่าคือรับอะไร
ยอมรับ รับผิดชอบ รับรอง รับลูก
จริงๆ ก็อ่านรู้เรื่องนะครับ แต่เหมือนภาษาพูดไปหน่อยครับ

By: whitebigbird
Contributor
on 2 July 2020 - 08:41 #1165555 Reply to:1165540
whitebigbird's picture

ผมเห็นด้วยว่าควรแก้เพราะมันกำกวม เนื่องจากสามารถแปลว่า "ได้รับระบบที่ล่ม" (failed system received, failed system acquired) ได้ด้วย

  1. อาจเพิ่มเว้นวรรคระหว่างธนาคารรับ กับ ระบบพร้อมเพย์ล่ม แก้เป็น

ธนาคารรับ ระบบพร้อมเพย์ล่ม

  1. ใช้คำเต็มๆ แบบที่ต้นเม้นแนะนำ ซึ่งผมเห็นว่า disambiguate ดีกว่า
By: fullstepmixsong on 2 July 2020 - 07:40 #1165544

อย่างว่าแหละครับ วันหวยออก วันสิ้นเดือน เงินเดือนออก คนจ่ายบิล จ่ายค่าหวยกันเยอะ
ช่วงคนถูกหวยเจ้ามือหวยหลายๆเจ้าก็โอนจ่ายให้ลูกค้าที่มาแทงหวย มากน้อยก็ว่ากันไป

โรงเรียนเปิดวันแรก การใช้เงินโอนเงินเรื่องต่างๆคงเยอะตามด้วยเช่นกัน