Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

SCB Connect บริการแจ้งเตือนรายการจาก SCB ผ่านทาง LINE ที่ก่อนหน้านี้จำกัดอยู่ที่การแจ้งเตือนรายการบัตรเครดิตและบัญชีเงินฝาก ล่าสุดทาง SCB ได้เพิ่มการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัตร PLANET SCB แล้ว

บัตร PLANET SCB เป็นบัตรเติมเงินที่สามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ และสามารถแลกสกุลเงินต่างประเทศเก็บเอาไว้ก่อนได้ในบัตรคล้ายบัตรเดบิต ซึ่งก่อนหน้านี้บัตร PLANET SCB จะไม่มีการแจ้งเตือนรายการใดๆ ผู้ใช้ต้องกดเข้าไปดูด้วยตนเองทางแอพ SCB Easy เท่านั้น

ผู้ที่ใช้ SCB Connect อยู่แล้วสามารถเข้าเมนูจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนได้ทันที โดยบัตรจะอยู่ในหมวด "บัตรเติมเงิน"

alt="PLANET SCB Connect"

ที่มา - SCB

Get latest news from Blognone

Comments

By: PandaBaka
iPhoneAndroidWindows
on 30 June 2020 - 20:18 #1165347
PandaBaka's picture

จะว่าไปวันนี้ SCB โอนเงินไม่ถึงปลายทางทันที หรือว่าเพราะ Update ไอ้ตัวนี้เข้าไปเนี่ย = =)?

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 30 June 2020 - 20:56 #1165350

นึกว่ามีนานแล้ว ผมใช้มาได้พักนึงละ

By: Garlamare
iPhoneAndroidWindowsIn Love
on 30 June 2020 - 21:55 #1165356

ในขณะที่ บัวหลวง เก็บเงินค่าแจ้งเตือน