Tags:
Node Thumbnail

Gartner ออกรายงานคาดการณ์การใช้ซอฟต์แวร์จัดการระบบคอนเทนเนอร์ ชี้ว่าการใช้งานคอนเทนเนอร์ในองค์กรจะสูงขึ้นมาก และอัตราการใช้จ่ายค่าซอฟต์แวร์จัดการคอนเทนเนอร์ก็จะมากขึ้นด้วย โดยคาดว่าปี 2020 ตลาดซอฟต์แวร์จัดการคอนเทนเนอร์จะมีมูลค่า 465.8 ล้านดอลลาร์ และขึ้นไปถึง 944 ล้านดอลลาร์ในปี 2024

ขณะที่องค์กรระดับโลกที่รันแอปพลิเคชั่นเป็นคอนเทนเนอร์บนระบบโปรดักชั่นปีนี้อยู่ที่ต่ำกว่า 30% แต่ภายในปี 2022 น่าจะขึ้นไปถึง 75% โดยตอนนี้แม้จะมีองค์กรจำนวนมากแสดงความสนใจ แต่การใช้งานบนโปรดักชั่นจริงก็ยังน้อยอยู่ แต่หากนับเฉพาะซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ตอนนี้มีการใช้รันบนคอนเทนเนอร์น้อยกว่า 5% และปี 2024 ก็ยังน่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 15% เท่านั้น จากข้อจำกัดด้านเทคนิคและงบประมาณขององค์กรที่จำกัด

ประมาณการมูลค่าซอฟต์แวร์จัดการคอนเทนเนอร์เหล่านี้ไม่รวมรายได้จากซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือค่าฮาร์ดแวร์ที่องค์กรวางระบบใหม่เพื่อวางแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ในองค์กร

ที่มา - Gartner

No Description

ภาพโดย Pexels

Get latest news from Blognone