Tags:
Node Thumbnail

TikTok ออกมาอธิบายกระบวนการคัดเลือกเนื้อหา ที่นำมาแสดงในหน้าฟีด For You สำหรับผู้ใช้งานแค่ละคน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ TikTok ออกมาให้ข้อมูลในลักษณะนี้ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าทำไมได้ชมเนื้อหานี้ และผู้สร้างเนื้อหาก็จะเข้าใจกลไกมากขึ้น ทั้งนี้ TikTok ระบุว่า For You เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ใช้เวลามากที่สุด

TikTok บอกว่าขั้นแรก กระบวนการเลือกเนื้อหามาแสดง เริ่มจากหลักการพื้นฐานแบบเดียวกับระบบ Recommendation ในแพลตฟอร์มใด ๆ โดยดูว่าเราติดตามบัญชีใด กดไลก์ หรือคอมเมนต์ในโพสต์แบบใด

ถัดไปเป็นการจัดลำดับความสำคัญเนื้อหาที่จะถูกแสดง โดยดูจากกลุ่มวิดีโอที่ผู้ใช้งานกดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ ไปจนถึงแนวคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาเองด้วย แคปชั่นในวิดีโอนั้น รูปแบบเพลง แฮชแท็กก็นำมาคำนวณด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ปัจจัยอย่าง ภาษา ประเทศผู้ใช้งาน ก็มีผลเช่นกัน แต่น้อยกว่าปัจจัยข้างต้น ทั้งนี้ปัจจัยทั้งหมดจะนำมาคำนวณกับวิดีโอที่ผู้ใช้ปัดข้ามอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม อาทิ ผู้ใช้งานที่มีผู้ติดตามเยอะ วิดีโออาจเข้าถึงคนได้มากจากฐานผู้ติดตามเยอะ แต่ไม่มีผลต่อการนำมาคำนวณใน For You, ผู้ใช้งานสามารถกดค้างในหน้าวิดีโอที่ไม่ชอบ เพื่อระบุว่าไม่สนใจ ทำให้ For You จะกรองวิดีโอแนวนี้ออกไปด้วย

ที่มา: TikTok

TikTok

Get latest news from Blognone