Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลแก้ปัญหาไม่สามารถรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2020 มานั่งทำงานที่สำนักงานเนื่องจากวิกฤต COVID-19 ด้วยการให้เด็กฝึกงาน (สายเทคนิค) ร่วมพัฒนาโครงการโอเพนซอร์สแทน ด้วยเหตุผลว่าเป็นงานที่ทำแล้วมีความสำคัญ (impact) สามารถทำจากที่ไหนก็ได้ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไม่ถึงทรัพยากรภายในบริษัท

อย่างไรก็ตาม การที่กูเกิลรับเด็กฝึกงานเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 1 พันคน) กลับเจอปัญหาใหม่คือมีจำนวนโครงการโอเพนซอร์สไม่เพียงพอให้ทำ จึงต้องประกาศเป็นการภายใน ให้พนักงานของตัวเองเสนอโครงการโอเพนซอร์สเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี (กูเกิลบอกว่าพนักงานชอบโครงการฝึกงานอยู่แล้วด้วย) ได้โครงการเพิ่มมาอีกราว 200 โครงการ รวมเป็น 1 พันโครงการ

นอกจากโครงการซอฟต์แวร์ของกูเกิลที่มีอยู่แล้ว (เช่น TensorFlow, Kubernetes, Istio, Chromium) นักศึกษาฝึกงานในปีนี้ยังได้ทำโครงการที่เกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การจัดการข้อมูล COVID-19 หรือ การพยากรณ์เทรนด์ COVID-19 Severity Prediction ด้วย

กูเกิลบอกว่าถึงแม้โครงการฝึกงานมีระยะเวลาเพียง 3 เดือน แต่การทุ่มทรัพยากรเข้ามาในโครงการโอเพนซอร์สครั้งใหญ่ น่าจะช่วยให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจโอเพนซอร์สอีกมาก

ที่มา - Google

No Description

Get latest news from Blognone