Tags:
Node Thumbnail

Slack รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ตามปีการเงินบริษัท 2020 สิ้นเดือนเมษายน รายได้รวมเพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 201.7 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 74.4 ล้านดอลลาร์

จำนวนลูกค้าแบบเสียเงินเพิ่มขึ้นเป็น 122,000 ราย โดยเพิ่มมาในไตรมาสนี้ 12,000 ราย และมีลูกค้ารายใหญ่ (จ่ายมากกว่า 1 แสนดอลลาร์ต่อปี) ถึง 963 ราย ทั้งนี้ Slack ไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ใช้งาน แต่เคยประกาศว่ามีจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันสูงสุด 12.5 ล้านคน จากจำนวนหน่วยงานที่ใช้งานทั้งแบบฟรีและเสียเงินรวมกันกว่า 750,000 ราย

Stewart Butterfield ซีอีโอ Slack เผยว่าผลกระทบจากไตรมาสที่ผ่านมาทำให้ Slack เติบโตสูงสุด ทั้งมองว่าวิธีการทำงานของผู้คนจะเปลี่ยนไป ซึ่งตอนนี้ยังเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

ที่มา: Slack และ ZDNet

alt="Slack"

Get latest news from Blognone