Tags:
Node Thumbnail

หน้า Facebook ของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เผยแพร่ประกาศระบุว่า สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ประกาศความร่วมมือกับ Netflix เพื่อจัดตั้ง “กองทุนเยียวยาโควิด-19 สำหรับลูกจ้างอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์” เนื่องจากการถ่ายทำหยุดชะงัก คนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขาดรายได้ โดย Netflix สนับสนุนเงินทุน 16 ล้านบาท

กองทุนนี้จะเปิดให้ลูกจ้างอิสระและผู้ที่ทำงานเป็นรายโปรเจกต์ เช่น ผู้ช่วยประจำกองถ่าย ผู้ช่วยนักตัดต่อ ผู้ควบคุมไมค์บูม และตำแหน่งอื่น ๆ ในกองถ่ายภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้ยื่นขอรับ ความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เข้าไปดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ ที่นี่ ผู้ที่ผ่านจะได้ยอดเงินบริจาค 15,000 บาท ต่อ 1 ผู้สมัคร

อ่านคุณสมบัติผู้เข้าขอรับกองทุนและวิธีการสมัครที่โพสต์ Facebook ด้านล่าง

No Description

ที่มา - สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

Get latest news from Blognone