Tags:
Node Thumbnail

Kai Fu Lee ผู้เขียนหนังสือ AI Superpowers และอดีตประธานกูเกิลจีน เขียนบทความวิเคราะห์บทบาท AI ที่มีต่อ COVID-19 ลงในเว็บไซต์ Wired โดยสรุปคือการเข้ามาของ COVID-19 ช่วยเร่งการใช้งาน AI ในวงการแพทย์มากขึ้นในภาพรวม แต่ถ้ามองเฉพาะการแก้ปัญหา COVID-19 แล้ว AI ยังไม่ได้มีบทบาทมากขนาดนั้น โดย Lee ให้คะแนน AI ในการแก้ปัญหา COVID-19 ว่าอยู่ที่ B- เป็นอย่างมาก

No Description

Lee ยกตัวอย่างเกาหลีใต้ ใช้การส่งข้อความตามพื้นที่เพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ชาวเกาหลีใต้ 9 ใน 10 คนได้รับข้อความฉุกเฉินเมื่ออยู่ในสถานที่ใกล้กับผู้ติดเชื้อ ส่วนในจีนมี Alibaba ใช้ AI วินิจฉัย COVID-19 ภายใน 20 วินาที เร็วกว่าการตรวจจับโดยมนุษย์เกือบ 45 เท่า ด้วยความแม่นยำ 96% นอกจากนี้ ในมณฑลหูเป่ยและมณฑลกวางตุ้ง ใช้หุ่นยนต์ส่งข้าวส่งยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือคนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อตามศูนย์กักกันต่างๆ และยังมี BlueDot สตาร์ตอัพแคนาดาพัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคระบาดด้วย Big Data สามารถแจ้งเตือนการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ก่อน CDC และ WHO จะประกาศเตือนด้วยซ้ำ

ทั้งหมดนี้เป็นการฉายภาพจุดเริ่มต้นของสมรรถภาพ AI ต่อวงการแพทย์ในอนาคต

No Description

แต่ AI ไม่ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดสถานการณ์ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เพราะข้อจำกัดของระบบสาธารณสุขหลายด้าน เช่น จำนวนเตียงขาดแคลน การแจกจ่ายเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ซึ่ง AI ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากนัก

แต่ Lee บอกว่าอนาคตยังเป็นบวก โดยมีสองปัจจัยสนับสนุน อย่างแรกคือ ปัญหา COVID-19 สร้างชุดข้อมูลเพิ่มขึ้นมหาศาล ซึ่งจะเปิดทางให้ AI ได้อีกมาก เช่น Kaggle แพลตฟอร์ม machine learning และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เปิดชุดข้อมูล Open Research Dataset ของ COVID-19 หรือ CORD-19 และยังมีการตีพิมพ์มีบทความวิชาการมากกว่า 128,000 บทความเกี่ยวกับ Covid-19, coronavirus, SARS, MERS ฯลฯ ให้ AI นำไปวิเคราะห์ต่อ

ปัจจัยที่สองคือ โลกการแพทย์และคอมพิวเตอร์กำลังทุ่มโฟกัสมาแก้ปัญหาโรคระบาด โดย Peter Diamandis ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ XPrize คาดว่าตอนนี้มีแพทย์, นักวิทยาศาสตร์, พยาบาล และวิศวกรมากถึง 200 ล้านคนกำลังช่วยกันแก้ปัญหาโรคระบาด มีการทดลองเป็นหลักหมื่นโครงการ และแชร์ข้อมูลกันในวงกว้างระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

Lee คาดการณ์อนาคต 15 ปีข้างหน้าว่า เราอาจมีผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวในบ้าน คอยตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติ มีหุ่นยนต์หรือโดรนส่งยารักษาโรคถึงบ้าน มีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เป็นต้น

ที่มา - Wired

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 26 May 2020 - 15:31 #1160066
Be1con's picture

และยังมีBlueDot สตาร์ตอัพแคนาดา

ลืมเว้นวรรคครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 26 May 2020 - 15:47 #1160071 Reply to:1160066
panurat2000's picture

ให้ AI นำไปวิเคราหะห์ต่อ

วิเคราหะห์ => วิเคราะห์