Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในระยะหลัง LINE เพิ่มฟังก์ชันและบริการภายในแอปเข้ามามากมาย ("เป็นทุกอย่างนอกจากแอปแชทที่ดี") ล่าสุด LINE อัพเดตให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแท็บหน้าโฮม บสามารถเลือกฟังก์ชันหรือบริการที่ใช้งานประจำ ขึ้นมาไว้ที่บริเวณพื้นที่ใต้โปรไฟล์ผู้ใช้งานแล้ว

เดิมแถบใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ในหน้าโฮมจะมีแท็บ Friends, Official Account, Services, Sticker และ Theme แต่แบบใหม่จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้ง ไล่ไปตั้งแต่ Favourite, OpenChat Request List, Group, Friends และ Services ซึ่ง Services เปิดให้ผู้ใช้เลือกบริการที่ใช้ประจำขึ้นมาปักไว้ในพื้นที่ตรงนี้ได้สูงสุด 8 บริการ โดยแท็บ OpenChat, Sticker และ Theme จะย้ายมาอยู่ใต้ Services ส่วน Official Account จะอยู่ในแท็บ Friends

ที่มา - LINE

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: ouoam
AndroidWindows
on 22 May 2020 - 14:36 #1159531

ต้องเน้นคำนี้เยอะๆเลยนะครับ

"เป็นทุกอย่างนอกจากแอปแชทที่ดี"

By: ouoam
AndroidWindows
on 22 May 2020 - 14:44 #1159532

ปรับแต่งแท็บหน้าโฮม บสามารถ

บ??