Tags:
Node Thumbnail

NVIDA ประกาศความร่วมมือกับ BMW ในการนำแพลตฟอร์ม ISAAC พัฒนาหุ่นยนต์ในสายการผลิตให้รองรับกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน รองรับตัวเลือกสำหรับรถยนต์ที่ลูกค้าสั่งได้มากขึ้น

แพลตฟอร์ม ISAAC เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หุ่ยนต์โดยเฉพาะ โดยมีสองส่วนคือส่วน SDK และซอฟต์แวร์จำลองโลกจริง ที่สามารถสร้างโรงงานจำลองเพื่อฝึกปัญญาประดิษฐ์ให้ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามงานที่กำหนด

BMW เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์ด้วยแพลตฟอร์ม ISAAC ในหุ่นยนต์หลายประเภท เช่น หุ่นยนต์ขนสินค้า (smart transport robot - STR), หุ่นยนต์จับวางชิ้นงาน (PlaceBot), และหุ่นยนต์เรียงชิ้นงาน (SortBot) เป็นต้น การฝึกหุ่นยนต์สามารถทำได้ด้วยการสร้างโรงงานจำลองที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ มีการจัดวางชั้นวางสินค้าใหม่ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ที่จะทำงานต่อไปได้แม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิม

No Description

ทาง BMW เน้นความสำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องของจำนวนชิ้นส่วนของรถยนต์ที่มีจำนวนมาก โดยรวม BMW จัดการชิ้นส่วนมากกว่า 230,000 รายการ และรถแต่ละคันมีตัวเลือกเฉลี่ย 100 แบบ การพัฒนาหุ่นยนต์มารองรับความซับซ้อนในสายการผลิตได้ จะทำให้กระบวนการปรับแต่งรถก้าวหน้าไปอีกขั้น

ที่มา - NVIDIA

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 18 May 2020 - 14:35 #1158751
sian's picture

หุ่นยนตร์ > หุ่นยนต์

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หุ่ยนต์โดยเฉพาะ

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์โดยเฉพาะ