Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารส่วนของธุรกิจฮาร์ดแวร์ Beats โดย Luke Wood ประธานคนปัจจุบัน จะลาออกในสิ้นเดือนเมษายนนี้ โดยให้ Oliver Schusser หัวหน้าฝ่าย Apple Music มาขยายความรับผิดชอบเพิ่มเติม

แอปเปิลไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่า Eddy Cue หัวหน้ากลุ่มธุรกิจบริการของแอปเปิล ได้อีเมลแจ้งทีมถึงการเปลี่ยนแปลงนี้

ถึงแม้หัวหน้าฝ่าย Apple Music จะเข้ามาดูแลฮาร์ดแวร์ Beats แต่ Cue ยืนยันว่าแนวทางของแอปเปิล คือให้ Beats ดำเนินธุรกิจเป็นแบรนด์แยกต่อไป

ที่มา: MacRumors

alt="Beats"

Get latest news from Blognone