Tags:
Node Thumbnail

Avira แบรนด์แอนตี้ไวรัส "ร่มแดง" จากเยอรมนี มีอันต้องเปลี่ยนเจ้าของหุ้นใหญ่ เมื่อกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทเดิมขายหุ้นให้ Investcorp Technology Partners บริษัทลงทุนในเครือ Investcorp จากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ดีลนี้ บริษัทมีมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีรายละเอียดว่า Investcorp เข้ามาถือหุ้นเป็นสัดส่วนเท่าไร

Avira ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 โดยใช้เงินของผู้ก่อตั้งล้วนๆ ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกเลยตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา ทางซีอีโอ Travis Witteveen ระบุว่าได้ข้อเสนอซื้อกิจการมาเรื่อยๆ แต่ไม่มีข้อเสนอใดถูกใจ จนมาพบกับ Investcorp ที่แนวทางตรงกัน และเตรียมใช้เงินก้อนนี้ซื้อกิจการบริษัทอื่นๆ เพื่อขยาย Avira ให้ไปไกลมากขึ้น

ที่มา - Avira, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone