Tags:
Node Thumbnail

Cloudflare ประกาศย้ายระบบตรวจเช็คว่าเป็นมนุษย์หรือบ็อต (CAPTCHA) จากเดิมที่ใช้ Google reCAPTCHA มาเป็นบริการอีกตัวชื่อ hCaptcha

Cloudflare ให้เหตุผลว่าย้ายจาก reCAPTCHA เพราะของเดิมใช้ฟรีมาตลอด พอกูเกิลจะเริ่มเก็บเงิน จึงจำเป็นต้องย้าย เพราะปริมาณการใช้งานของ Cloudflare ที่เป็น CDN/firewall ให้เว็บไซต์จำนวนมากทั่วโลก ย่อมต้องจ่ายเงินให้กูเกิลในราคาแพงมาก

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง reCAPTCHA ดักข้อมูลส่วนตัวเยอะ เพราะกูเกิลต้องนำไปใช้โฆษณาออนไลน์ และ reCAPTCHA ถูกบล็อคในจีน (เพราะกูเกิลถูกบล็อค) ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เน็ตจีนในการตรวจ CAPTCHA ด้วย

Cloudflare สำรวจทางเลือกหลายทาง แล้วมาจบที่ hCaptcha ที่ประสิทธิภาพดี ไม่มีปัญหาเรื่องดักข้อมูลส่วนตัว ใช้งานในจีนได้ ส่วนประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ได้ข้อสรุปว่า hCaptcha จะย้ายมาใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Cloudflare Workers แทน แต่แทนที่จะต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ให้ Cloudflare หักหนี้กันแล้วกลายเป็นว่า Cloudflare จะยังจ่ายเงินค่าใช้งานให้ hCaptcha นำไปพัฒนาระบบให้ดีขึ้นด้วย จึงสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

No Description

ผมลองใช้งานแล้วพบว่า นอกจากโลโก้แล้ว hCaptcha แทบไม่ต่างอะไรจาก reCAPTCHA ถ้าดูเผินๆ แทบไม่รู้เลยว่าเปลี่ยน

No Description

ที่มา - Cloudflare

Get latest news from Blognone

Comments

By: deaknaew on 12 April 2020 - 17:27 #1154264

ใช้ครั้งแรกงงๆ ไม่ค่อยเข้าใจ ว่าให้เลือกอะไร ข้อความเล็กเกิน

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 12 April 2020 - 22:58 #1154287

verify ผ่านยากกว่า recaptcha เยอะเลย T_T

By: petersticker
AndroidWindows
on 13 April 2020 - 00:02 #1154295 Reply to:1154287
petersticker's picture

อาจจะเพราะเค้ารู้จักเราน้อยกว่า google หรือเปล่าครับ ฮ่าๆ 😂