Tags:
Node Thumbnail

Verizon ผู้ให้บริการ Fios อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เริ่มงดให้บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอินเทอร์เน็ตถึงบ้าน ในช่วงไวรัสระบาดแล้ว แม้จะมีผู้ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำงานหรือการเรียนจากบ้านเพิ่มขึ้น และมีลูกค้าเดิมที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาเป็นจำนวนมากในช่วงนี้

Verizon ชี้แจงในหน้า FAQ ช่วง COVID-19 ระบาด ในช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาว่า “ช่างเทคนิคจะไม่สามารถเข้าไปให้บริการติดตั้งในบ้านของท่านได้” ก่อนจะเปลี่ยนคำชี้แจงเป็น “บริษัทจะลดการติดตั้งตามบ้านให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19”

Verizon กล่าวว่า บริษัทจะให้บริการเฉพาะใน “กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์” หรือ “การติดตั้งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด” เท่านั้น และจะมีตัวเลือกแบบติดตั้งเองให้กับบางรายการที่รองรับ

Verizon ให้ข้อมูลกับ The Verge ที่มีพนักงานได้รับผลกระทบจากการงดให้บริการครั้งนี้ ว่าทางบริษัท กำลังจะเปิดโครงการนำร่องที่ให้ช่างเทคนิคสื่อสารกับลูกค้าผ่านวิดีโอแชทได้ แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะมีลูกค้าได้รับบริการนี้มากแค่ไหน หรือบริการนี้จะใช้งานได้ในวงกว้างเมื่อไร

ที่มา The Verge, Business Insider

Get latest news from Blognone