Tags:
Node Thumbnail

Docker Inc ผู้พัฒนา Docker ประกาศเปิดมาตรฐาน Compose ไฟล์ที่รันด้วยคำสั่ง docker-compose ที่หลายคนที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบที่ต้องใช้หลายคอนเทนเนอร์ทำงานร่วมกันเป็นอย่างแรกก่อนจะใช้งาน orchestration แบบอื่นๆ เช่น Kubernetes

ทาง Docker ระบุว่าการเปิดเสปกครั้งนี้จะทำงานร่วมกับ AWS และไมโครซอฟท์ เพื่อขยายไฟล์ Compose ให้รองรับระบบ orchestration แบบอื่นๆ เช่น Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) และ Kubernetes กระบวนการพัฒนามาตรฐานจะทำอย่างเปิดเผย (open governance) ให้ทำงานร่วมกันกับชุมชน

ไฟล์ Compose เองนับว่าเรียนรู้ง่ายกว่าการเขียนคอนฟิก Kubernetes หรือ orchestration อื่นมาก ความซับซ้อนเช่น Service นั้นไม่มีอยู่ใน Compose แต่อย่างใด และคอนฟิกทั้งหมดก็อยู่ในไฟล์เดียว ที่ผ่านมามีความพยายามนำ Compose ไปรันบน Kubernetes อยู่ เช่นโครงการ Kompose ที่ได้รับความนิยมพอสมควร

ตัวมาตรฐานนั้นอยู่บน GitHub และเสปก Compose มีเว็บ compose-spec.io แยกออกมาเฉพาะ

ที่มา - Docker

No Description

Get latest news from Blognone