Tags:
Node Thumbnail

Xiaomi รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2019 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 27.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 5.647 หมื่นล้านหยวน ทำสถิติใหม่สูงสุดของบริษัท และมีกำไรสุทธิ 2.34 พันล้านหยวน

Wang Xiang ประธาน Xiaomi กล่าวถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อสายการผลิตว่า สถานการณ์ตอนนี้เริ่มกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติแล้ว และดีกว่าที่บริษัทประเมินไว้ และมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าคู่แข่งเนื่องจากสินค้าของ Xiaomi มีตลาดหลักคือจีน อีกทั้งสมาร์ทโฟนจะเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบช่วงสั้น เพราะยังจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร แม้ช่วงสถานการณ์โรคระบาด

Xiaomi ยังประกาศว่าบริษัทจะลงทุนราว 5 หมื่นล้านหยวน ใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ และเพิ่มประสบการณ์ให้มีฐานแฟนของสินค้าตระกูล Mi มากขึ้น

ที่มา: Xiaomi และ South China Morning Post

alt="Mi"

Get latest news from Blognone

Comments

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 1 April 2020 - 22:44 #1153268
PH41's picture

พออยู่บเานก็ใช้คอมเป็นหลักมือถือ ไม่ได้แตะ