Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Apple เปิดตัวเว็บและแอปสำหรับการคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 โดยตัวแอปดาวน์โหลดได้เฉพาะในสหรัฐฯ แต่เว็บสามารถใช้งานได้ทั่วโลก

บริการนี้เป็นการร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC), ชุดทำงานรับมือ COVID-19 ของทำเนียบขาว, และสำนักงานจัดการภัยพิบัติ (FEMA) ให้คำแนะนำการคัดกรองโรค โดยถามคำถามผู้ใช้ว่ามีอาการเข้าข่ายกลุ่มใดบ้าง และผู้ใช้ควรปฎิบัติตัวอย่างไร เช่น ควรติดต่อแพทย์ทันที หรือควรกักตัวเองเท่านั้น

ข้อควรระวังก็คือบริการนี้เป็นข้อมูลของสหรัฐฯ เกณฑ์การพบแพทย์อาจจะไม่ตรงกับของไทย สำหรับคนไทยติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคติดต่อ

ที่มา - Apple

No Description

Get latest news from Blognone