Tags:
Node Thumbnail

Microsoft ประกาศว่าตอนนี้ทางบริษัทกำลังจะหยุดออกอัพเดตประเภทตัวเลือกที่ไม่ใช่ความปลอดภัย (optional non-security) ชั่วคราวสำหรับ Windows และผลิตภัณฑ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด เพื่อให้บริษัทโฟกัสกับงานอัพเดตด้านความปลอดภัย

สำหรับอัพเดตที่ Microsoft จะหยุดชั่วคราวก่อนคืออัพเดตประเภท C และ D ซึ่งจะปล่อยออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ของแต่ละเดือน ซึ่งการอัพเดตเหล่านี้จะรวมการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยด้วย

Microsoft ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นในเดือนเมษายนจะยังคงออกอัพเดตตามปกติ

ส่วนการอัพเดตความปลอดภัย Microsoft ระบุว่าทางบริษัทจะยังคงปล่อยอัพเดตความปลอดภัยรายเดือนหรืออัพเดตประเภท B ที่จะปล่อยตามรอบในช่วงวันอังคารสัปดาห์ที่สองของแต่ละเดือนหรือ Patch Tuesday เช่นเดิม

นอกจากนี้ Microsoft ยังประกาศเลื่อนระยะเวลา end of service สำหรับ Windows 10 เวอร์ชัน Enterprise, Education และ IoT Enterprise จากวันที่ 14 เมษายนเป็นวันที่ 13 ตุลาคมด้วย

การประกาศเช่นนี้เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทต้องปรับตารางงานใหม่ เช่นเดียวกับ Chrome ที่ประกาศหยุดออกเวอร์ชันใหม่ชั่วคราวไปแล้ว

ที่มา - Engadget, Microsoft

No Description

Get latest news from Blognone