Tags:
Node Thumbnail

ที่ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน มีโครงการวิจัย Seattle Coronavirus Assessment Network หรือ SCAN ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและจัดการกับ COVID-19 โดยให้คนที่มีอาการป่วยหรือไม่มีอาการใดๆ ได้รับชุดทดสอบโรคเพื่อเก็บข้อมูลมาทำวิจัยหาทางออกชะลอการแพร่ระบาด ตัวโครงการได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Gates Foundation ด้วย

ล่าสุด Amazon Care บริการทางสุขภาพของ Amazon ได้ร่วมมือกับ SCAN เป็นผู้นำชุดตรวจสอบไปส่งตามบ้านให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร และถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีเชื้อ ก็จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ทาง Amazon ระบุว่า ผู้ให้บริการจัดส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม จำนวนชุดตรวจสอบ และคนที่จะได้รับยังอยู่ในวงจำกัด ด้านรัฐวอชิงตันเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 1,000 ราย เสียชีวิต 75 ราย

No Description
ถาพจาก SCAN

ที่มา - CNBC

Get latest news from Blognone