Tags:
Node Thumbnail

ปลายปีที่แล้ว WeWork และ SoftBank บรรลุข้อตกลงจะรับเงิน 9.5 พันล้านเหรียญ แบ่งเป็นเงินเพิ่มทุน 1.5 พันล้านเหรียญ, ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 3 พันล้านเหรียญและให้กู้อีก 5 พันล้านเหรียญ

ล่าสุด SoftBank ส่งจดหมายหาผู้ถือหุ้น WeWork ระบุว่าอาจไม่สามารถซื้อหุ้นมูลค่า 3 พันล้านเหรียญตามที่ตกลงกันไว้ได้แล้ว เพราะ WeWork อาจจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง SEC (กลต. สหรัฐ), กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและมลรัฐนิวยอร์ค เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการสื่อสารกับนักลงทุน

อย่างไรก็ตามดีลเดิมส่วนอื่นยังคงอยู่เช่นเดิมทั้งเงินเพิ่มทุน 1.5 พันล้านเหรียญและให้กู้ 5 พันล้านเหรียญ ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ยิ่งสะท้อนความอ่อนแอในโมเดลธุรกิจของ WeWork ให้เห็นอีกไม่น้อยเพราะลูกค้ารายเล็ก ๆ ที่เช่าพื้นที่ระยะสั้นทยอยหายไปแต่ค่าใช้จ่ายอย่างการเช่าที่และสิ่งปลูกสร้างยังคงอยู่

ที่มา - Wall Street Journal

Get latest news from Blognone

Comments

By: loptar on 19 March 2020 - 10:20 #1151744
loptar's picture

ดูท่า จะไม่ทันพ้น covid-19 จบด้วยซ้ำไป

By: zda98
Windows Phone
on 19 March 2020 - 12:54 #1151769

พวกที่ใช้รวมตัวกันน่าจะตายกันหมด