Tags:
Node Thumbnail

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถึงคราวของ Dota 2 แล้ว เมื่อ Valve ตัดสินใจแถลงผ่าน Twitter ว่าหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว พวกเขาได้ตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันรายการ Minor-Major ที่ 4 ของ Dota Pro Circuit 2019-2020 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ Valve ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเขาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตัดสินใจต่อไปว่าจะจัดการแข่งขันรายการ Minor-Major ที่ 5 ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้อย่างไร

ก่อนการประกาศในครั้งนี้ ก็มีทัวร์นาเมนต์ของ Dota 2 ที่ได้ผลกระทบไปก่อนหน้าแล้วเช่นกัน อย่าง ESL One Los Angeles 2020 ซึ่งเป็นรายการระดับ Major ที่ 3 ของฤดูกาลซึ่งจะต้องแข่งขันกันในวันที่ 15-22 มีนาคมนี้ ก็ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

alt="a"

ที่มา: Twitter: Dota 2

Get latest news from Blognone

Comments

By: zda98
Windows Phone
on 16 March 2020 - 15:04 #1151390

แต่ TI มายังซื้อ