Tags:
Node Thumbnail

Let's Encrypt โครงการแจกใบรับรองเข้ารหัสฟรีประกาศออกใบรับรองครบ 1 พันล้านใบ รวมประมาณ 192 ล้านเว็บไซต์

Let's Encrypt เปิดแจกใบรับรองจริงครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2015 ผ่านมาสี่ปี ตอนนี้โครงการมีพนักงานประจำ 11 คน และใช้งบประมาณปีละ 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 82 ล้านบาท โดยเพิ่มพนักงานเพียงสองคนในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา

ผลของการมี Let's Encrypt ทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ 81% เป็นการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสองปีก่อนที่อยู่ที่ 58% เท่านั้น

ที่มา - Let's Encrypt

No Description

Get latest news from Blognone