Tags:
Node Thumbnail

Morgan Stanley วาณิชธนกิจรายใหญ่ของอเมริกา ประกาศเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ E*TRADE โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ด้วยมูลค่าถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 410,000 แสนล้านบาท

James Gorman ซีอีโอ Morgan Stanley กล่าวว่าบริการของ E*TRADE จะช่วยเสริมการเติบโตให้ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ของธนาคารและธุรกิจในเครือ

E*TRADE เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นออนไลน์ มีลูกค้ามากกว่า 5.2 ล้านบัญชี มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกกว่า 360,000 ล้านดอลลาร์

ที่มา: CNBC

alt="E*TRADE"

Get latest news from Blognone

Comments

By: cittavuddho
iPhoneAndroidRed HatUbuntu
on 24 February 2020 - 00:09 #1148806
cittavuddho's picture

อนาคตกำไรของธนาคารจะมาจากการลงทุนมากกว่าการปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ย