Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

จากการที่หลายบริษัทประกาศไม่เข้าร่วมงาน Mobile World Congress 2020 ที่บาร์เซโลนาช่วงปลายเดือนนี้ เนื่องจากกังวลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ทาง GSMA ผู้จัดงาน ประกาศออกมาตรการดูแลผู้เข้าร่วมงานแล้ว

โดยผู้ที่เดินทางมาจากหูเป่ย์จะไม่รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน ส่วนผู้ที่เดินทางจากจีน จะต้องแสดงข้อมูลเช่น หนังสือเดินทาง หรือใบตรวจสุขภาพ ว่าได้ออกนอกประเทศจีนมาแล้วเกิน 14 วัน ส่วนภายในงานจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิติดตั้ง รวมทั้งขอให้ผู้ร่วมงานยืนยันว่าไม่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ GSMA จะติดประกาศรณรงค์ตามจุดต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อเพิ่มการรับรู้, เพิ่มทีมแพทย์ภายในงาน, เพิ่มระดับการรักษาความสะอาด, ปรับแผนการใช้ไมโครโฟนเพื่อความสะอาด, และออกนโยบายงดการจับมือระหว่างเจรจาในงานด้วย

ที่มา: GSMA

alt="MWC"

Get latest news from Blognone