Tags:
Node Thumbnail

วันนี้คุณสุรินทร์ อัศวชัยสิทธิกุล หัวหน้าฝ่าย Open API ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เขียนบล็อกลง Google Cloud เล่าถึงประสบการณ์การใช้ Apigee สำหรับการจัดการ API เพื่อให้บริการพันธมิตรภายนอก พร้อมกับระบุถึงแผนการต่อไปของการให้บริการ API

ในบล็อกคุณสุรินทร์ระบุว่าจะเปิด API ให้กับพันธมิตรที่เป็นบริการอีคอมเมิร์ชเพื่อตัดเงินจากบัตรเครดิตของกรุงศรี ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเต็มหรือการผ่อนจ่าย นอกจากนั้นยังมีแผนจะสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการเปิดให้พันธมิตรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตของลูกค้าได้ทาง API ของธนาคาร

การใช้งาน Apigee ของทางกรุงศรีนั้นมีหลายส่วน ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยด้วย OAuth2 ตรวจสอบการโจมตีด้วย Apigee Sense โดยเฉพาะการเก็บค่าบริการการเรียก API ที่เป็นเหตุผลหลักที่ทางกรุงศรีเลือก Apigee

ที่มา - Google Cloud Blog

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 14 January 2020 - 12:40 #1143716
sian's picture

พร้อมกับระบุถึงแปนการ > พร้อมกับระบุถึงแผนการ
เหตุกผล > เหตุผล

By: krapok on 14 January 2020 - 13:42 #1143727

ใน blog ต้นทาง มีระบุ partner ที่ช่วยในโครงการนี้เป็น Tangerine ด้วยคับ