Tags:
Node Thumbnail

Ruby ออกเวอร์ชั่น 2.7.0 เมื่อวันคริสตมาสที่ผ่านมา โดยเพิ่มฟีเจอร์หลัก 4 รายการ ได้แก่

  • Pattern Matching รองรับการอ่านค่าตัวแปรจากชุดข้อมูลโดยดูจากรูปแบบข้อมูลรอบข้าง ฟีเจอร์นี้ยังเป็นระดับทดลอง (experimental)
  • ปรับปรุงคอนโซล irb ใน irb รองรับการแก้ไขโค้ดหลายบรรทัดได้แล้ว ทำให้แก้โค้ดได้ซับซ้อนขึ้น
  • บีบหน่วยความจำ ฟีเจอร์ Compaction GC รองรับการบีบพื้นที่หน่วยความจำในกรณีที่มีการรันหลายเธรดแล้วการจองหน่วยความจำกระจัดกระจาย ทำให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำเกินจำเป็น และทำงานช้าลง สามารถเรียกฟังก์ชั่น GC.compact มาบีบลงได้
  • แยก argument แบบ keyword ออก การเรียกฟังก์ชั่นโดยมีอาร์กิวเมนต์แบบระบุตำแหน่งและแบบระบุชื่อ (keyword argument) จะถูกแยกออกจากกัน โดยหากใช้ผสมแบบเดิมจะเริ่มเตือนในเวอร์ชั่นนี้ และจะถอดออกสมบูรณ์ใน Ruby 3.0

รวมเวอร์ชั่นนี้มีการแก้ไขจากเวอร์ชั่น 2.6.0 4190 ไฟล์ เติม 227,498 บรรทัด และลบออก 99,979 บรรทัด

ที่มา - ruby-lang.org

No Description

Get latest news from Blognone