Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แอปเปิลประกาศวันที่เปิดให้สั่ง Mac Pro รุ่นใหม่และ Pro Display XDR แล้วเป็นวันที่ 10 ธันวาคมนี้ โดยแอปเปิลใช้คำว่า "available to order" แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดเรื่องการวางขายหน้าร้านหรือการส่งมอบใด ๆ ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้ว แอปเปิลบอกว่าจะวางขายภายในเดือนนี้

ส่วนหน้าเว็บแอปเปิลประเทศไทยยังคงขึ้นว่า "พบกันภายในปีนี้" อยู่เช่นเดิม

ที่มา - @MKBHD

Get latest news from Blognone

Comments

By: atmas
ContributorIn Love
on 10 December 2019 - 12:02 #1139958
atmas's picture

เห็น source แล้วนึกถึงมีม MKBHD

เดี๋ยวคุณพี่ต้องเปิดคลิปว่าใช้มาแล้ววีคนึงแน่ๆ


[S]