Tags:
Node Thumbnail

Elastic ออกซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Elastic Stack เวอร์ชัน 7.5 โดยมาพร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือ Kibana Lens ที่ช่วยให้การสร้าง visualization บน Kibana ง่ายขึ้น รวมถึงปรับปรุง Observability และ Security ใหม่ และนำ Elastic Enterprise Search เข้ามาร่วมกับรอบการออกเวอร์ชันตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไป

Kibana Lens เป็นฟีเจอร์ชูโรงสำหรับการอัพเดตรอบนี้ ซึ่งจะเปลี่ยนจากการสร้าง visualization แบบเดิมที่ใช้การคลิกเลือกมาใช้การลากวาง รวมถึงให้ปรับเปลี่ยนระหว่างประเภทของแผนภูมิและ index pattern ได้ง่ายกว่าเดิม, แสดงพรีวิวของคอนเทนต์ในแต่ละฟิลด์ และมีระบบแนะนำฟิลด์ที่ควรใช้ในกราฟด้วย

No Description
ภาพจาก Elastic

นอกจาก Kibana Lens แล้ว Elastic Stack 7.5 ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น

Elasticsearch

 • เพิ่ม enrich processor สำหรับใช้กับ ingest pipeline
 • เพิ่ม index privileges ใหม่ชื่อ create_doc สำหรับกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการใส่ข้อมูลใหม่ลงใน index เท่านั้น (เวอร์ชันก่อนหน้าถ้าจะให้สิทธิ์ในการใส่ข้อมูลลงใน index จะมีสิทธิ์ในการอัพเดตข้อมูลใน index ด้วย)
 • Cross-Cluster Replication เพิ่ม API ใหม่สำหรับสั่งหยุดชั่วคราวหรือทำงานต่อสำหรับ auto-flow patterns (เฉพาะสมาชิก Platinum)

Kibana

 • เพิ่มหน้าสำหรับจัดการ API key ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Elasticsearch
 • เพิ่มฟีเจอร์หยุดการคิวรี Elasticsearch ที่ไม่จำเป็น เช่น เมื่อเปลี่ยนหน้าหรืออัพเดตคิวรีใน Kibana เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คลัสเตอร์
 • แชร์ Canvas ในฟอร์แมต HTML โดยใช้ JavaScript snippet และนำไปฝังไว้บนแอป, เว็บไซต์ หรือที่ใดก็ได้ที่รองรับ
 • เพิ่ม Newsfeed สำหรับรับข้อมูลจาก Elastic
 • space สามารถอัพโหลดภาพเพื่อตั้งเป็นไอคอน และตั้งค่าแลนดิ้งเพจได้

ส่วนอื่น ๆ

 • Logstash เพิ่มปลั๊กอิน Kafka และ RabbitMQ เข้ามาในตัว จากเดิมต้องโหลดแยก
 • Filebeat และ Metricbeat เพิ่มโมดูสำหรับมอนิเตอร์คลาวด์ Azure สามารถดู log และ metric จาก Azure Event Hub และ Azure Monitor ได้ผ่านทางแดชบอร์ดของ Kibana
 • Elastic Infrastructure เปลี่ยนชื่อเป็น Metrics พร้อมทั้งเพิ่มระบบบันทึก view ไว้ใช้งานได้สำหรับ Inventory และ Metrics Explorer, bar chart ใน Metric Explorer
 • Elastic Logs รองรับการทำ anomaly detection (เฉพาะสมาชิก Platinum), รองรับ log ของ AWS ELB access logs จาก S3 และ Azure Event Hub
 • Elastic APM ดูรายละเอียดแยกเป็นราย JVM
 • Elastic Uptime เพิ่มระบบเตือนใบรับรอง SSL ใกล้หมดอายุ, ระบบ autocomplete ในช่องค้นหา, มอนิเตอร์สถานะของ service บน Kubernetes โดยใช้ hit-based auto-discovery

ที่มา - Elastic (Elastic Stack, Elasticsearch, Kibana, Beats, Logstash, APM, Metrics, Logs, Uptime)

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 4 December 2019 - 09:12 #1139377
whitebigbird's picture

ปะรกาศ

ประกาศ

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 4 December 2019 - 19:07 #1139434 Reply to:1139377

ผมแก้ใหม่ตัดคำว่าประกาศออกไปแทนนะครับ

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 4 December 2019 - 21:31 #1139449
sian's picture

ระหว่างประเภทประเภทของ > ระหว่างประเภทของ

By: bochaiyadej on 8 October 2020 - 21:04 #1179506

มีชุดคำสั่งตัวอย่าง พร้อมไฟล์ json ตัวอย่างสำหรับเวอร์ชั่น 7.x บ้างไหมครับ