Tags:
Node Thumbnail

เมื่อองค์กรต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริการคลาวด์ คำถามแรกๆ มักเป็นคำถามว่าบริการเหล่านั้นจะปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ มาตรฐานความปลอดภัยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเลือกผู้ให้บริการ

CSA-STAR เป็นหนึ่งในมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยที่ CSA ย่อมาจาก Cloud Security Alliance ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งในเรื่อง ความพร้อมใช้งานของระบบ (System Availability) ความปลอดภัยทางเทคนิค (Technical Security) ความปลอดภัยทางข้อมูล (Data Privacy) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่าผู้ให้บริการที่ผ่านการตรวจสอบด้วยมาตรฐานดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างสูง

No Description

STAR ย่อมาจาก Security, Trust, Assurance และ Risk ของ Cloud Security Alliance (CSA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจาก ISO/IEC 27001 โดยมีการเพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางเทคนิคที่ลงรายละเอียดมากขึ้นตั้งแต่ Data Center ไปจนถึง Virtual Machine ซึ่งผู้ให้บริการต้องมีการดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานของ CSA-STAR ทุกประการถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การตรวจสอบได้

Leap Solutions Asia ผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยก็เพิ่งได้รับใบรับรองมาตรฐาน CSA-STAR ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาในระดับ CSA-STAR Level 2 ใบรับรองมารฐานนี้ได้เข้ามาช่วยเสริมทัพหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001 มาแล้ว โดยในการตรวจสอบและประเมินผลของ Leap Solutions Asia ในครั้งนี้ได้ให้บริษัท BSI (British Standards Institution) เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของ Leap GIO Cloud มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของ CSA-STAR ได้กำหนดไว้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าองค์กรว่าจะได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก

ในขณะที่มาตรฐานถัดไปบริษัทกำลังดำเนินการขอเพิ่มคือมาตรฐาน PCI DSS เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลกถูกพัฒนาโดย Payment Card Industry Security Standards Council (PCISSC) ซึ่งจะต้องมีการตรวจประเมินทุก ๆ ปี

No Description

บริการของ Leap Solutions Asia มีทั้งบริการ IaaS ภายใต้แบรนด์ “Leap GIO Cloud” ทั้ง Leap GIO Public และ Leap GIO Private มีการการันตี SLA Uptime 99.99% พร้อมให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

No Description

Leap GIO Public เป็นระบบคลาวด์ในรูปแบบ Self-Services โดยที่ลูกค้าสามารถเข้ามา Sign-Up และสร้าง Virtual Machine (VM) ได้เองพร้อมกับสร้างข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) รวมถึงเรื่องความปลอดภัย เช่นไฟร์วอลล์หรือการสำรองข้อมูลได้ด้วยตัวเอง Leap GIO Public ถึงแม้จะเป็นระบบ Self-Service ที่มีราคาไม่สูงแต่เบื้องหลังการบริหารจัดการระบบที่พร้อมด้วยเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพด้วย VMware vSphere Hypervisor ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว ง่ายต่อการเรียกคืนของระบบ ด้วยระบบบริหารจัดการ Apache CloudStack สามารถประมาณการและควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงต่ำสุดเป็นรายชั่วโมง

No Description

Leap GIO Private เป็นระบบคลาวด์ที่ให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องโฮสต์ในรูปแบบการให้บริการเครื่องเซิฟเวอร์ทั้งเครื่องแก่ลูกค้าและให้ VMWare vSphere Hypervisor ติดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการเครื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ CPU, Memory และ Storage รวมถึงระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภัย ซึ่ง Leap GIO Private เหมาะกับปริมาณงานในทุกประเภท โปรแกรมสำคัญขององค์กรสามารถนำมาทำงานบนระบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ทำงานอยู่บน On-Premise ได้ง่ายเนื่องจากใช้ vCenter เป็นตัวจัดการ

นอกจากนี้ยังมีบริการ SaaS อย่าง SAP on Cloud โดยที่ Leap Solutions Asia เป็นรายเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก SAP ถึง 3 ประเภท คือ SAP Certified in Hosting Services, Cloud Service และ SAP HANA Operations Services

No Descriptionคุณอดิศักดิ์ จาบทะเล Operation Director, Leap Solutions Asia

คุณอดิศักดิ์ จาบทะเล Operation Director กล่าวว่า “บริษัท Leap Solutions Asia และทีมงานทุกคนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนระบบคลาวด์เป็นอันดับแรกในทุกๆขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบโซลูชั่น การบริหารจัดการไปจนถึงการปฏิบัติงานเพราะจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาพบว่าความไว้วางใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดในการให้บริการคลาวด์ การที่ลูกค้าไว้วางใจนำระบบที่มีความสำคัญมาฝากให้เราดูแลนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลักของเราที่ต้องดูแลระบบของลูกค้าให้ดีที่สุด เพราะนั่นหมายถึงลูกค้าได้โอนถ่ายความเสี่ยง (Risk Transfer) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ขององค์กรมาให้เราเป็นคนดูแล โดยความเสี่ยงดังกล่าวมีทั้งเรื่องของความพร้อมระบบ ความปลอดภัย รวมถึงระบบปฏิบัติงาน ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในเรื่องการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) ที่สามารถจัดการให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมงานทุกคนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่การศึกษาข้อมูลของมาตรฐาน การสร้างและนำระบบมาใช้งานตลอดจนปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป้าหมายที่เราวางไว้คือให้แล้วเสร็จภายในปี 2019 เพื่อที่เราจะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา นี่คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่ทีมงานของ Leap Solutions Asia มีให้กับงานบริการ"

สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถขอทดลองใช้งาน Leap GIO Cloud ฟรี ได้ที่: www.leapsolutions.co.th
หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลเบอร์โทร 02-080-9813 อีเมล sales@leapsolutions.co.th

Get latest news from Blognone