Tags:
Node Thumbnail

เมื่อองค์กรต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริการคลาวด์ คำถามแรกๆ มักเป็นคำถามว่าบริการเหล่านั้นจะปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ มาตรฐานความปลอดภัยจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเลือกผู้ให้บริการ

Node Thumbnail

บริษัท TCC Technology ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานไอทีในไทย ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Internet Initiative Japan (IIJ) เปิดตัวบริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย (Leap Solutions Asia) เตรียมบุกตลาดคลาวด์ในไทยภายในไตรมาสสองนี้ โดยเป็นการร่วมทุนในสัดส่วน TCC Technology 60% และ IIJ 40%

ทาง IIJ โดยนายโคอิจิ มารุยาม่ากล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพ และปริมาณความต้องการการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งสูงเป็นรองเพียงสิงคโปร์ ทำให้ทาง IIJ มีความสนใจที่จะขยายการลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยร่วมลงทุนกับ TCC Technology เพื่อเปิดให้บริการคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ