Tags:
Node Thumbnail

Facebook เปิดตัวแอปใหม่ Viewpoints ซึ่งเป็นแอปสำหรับการทำวิจัยตลาด โดยผู้สมัครใช้งานจะต้องตอบแบบสอบถาม และข้อมูลนี้ Facebook จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการมากขึ้นนั่นเอง

สำหรับการใช้งานนั้นต้องสมัครบัญชี Viewpoints พร้อมกับให้ข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนด ซึ่ง Facebook บอกว่าจะระบุทั้งหมดว่ามีการเก็บข้อมูลใดไปบ้าง และใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ไม่มีการนำไปขายต่อให้บุคคลภายนอก เมื่อผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามครบเงื่อนไข จะได้รับพอยต์สะสม หากสะสมได้ครบจำนวนที่กำหนด Facebook จะจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้ผ่านบัญชี PayPal

Facebook Viewpoints มีแอปแล้วทั้งบน iOS และ Android ผู้สมัครเข้าร่วมต้องมีอายุเกิน 18 ปี ในเบื้องต้นรองรับเฉพาะอเมริกา แต่จะขยายไปต่างประเทศเพิ่มเติมในปีหน้า

ที่มา: Facebook

alt="Facebook Viewpoints"

Get latest news from Blognone