Tags:
Node Thumbnail

นิวยอร์กซิตี้ โดยนายกเทศมนตรี Bill de Blasio ประกาศจัดตั้งตำแหน่งงานด้าน “การจัดการและนโยบายอัลกอริทึม” ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับบริหาร โดยผู้รับตำแหน่งงานนี้จะต้องรับผิดชอบด้านการควบคุมอัลกอริทึมในนิวยอร์กซิตี้ โดยมีอยู่สองงานหลัก ๆ คือ สร้างแนวทางด้านสถาปัตยกรรมสำหรับอัลกอริทึม และให้การสนับสนุนทรัพยากรสำหรับนโยบายด้านอัลกอริทึม

ปัจจุบัน ประเด็นด้านความลำเอียงของอัลกอริทึมเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเริ่มตื่นตัว เนื่องจากมนุษย์เข้าใจการทำงานของอัลกอริทึมได้ยากหรือบางครั้งก็ไม่เข้าใจเลย และอาจสร้างการแบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติกันได้ง่าย ซึ่งหลายครั้งผู้สร้างอัลกอริทึมอาจละเลยประเด็นนี้ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

ผู้รับตำแหน่งใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ จะต้องมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและนำทางคณะกรรมการเมืองนิวยอร์ก โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของอัลกอริทึมในโลกแห่งความจริง เพื่อให้อัลกอริทึมที่ใช้งานในเมืองนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ เที่ยงตรง (equity), เป็นธรรม (fairness) และมีภาระรับผิดชอบ (accountability)

ที่มา - Engadget

No Description
ภาพโดย Lukas Kloeppel/Pexels

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 24 November 2019 - 12:49 #1138323
A4's picture

อัลกอริทึมอะไรในเมือง

By: loptar on 25 November 2019 - 10:37 #1138377
loptar's picture

มาลงชื่อ ว่าพยายามอ่านและทำความเข้าใจแล้วครับ
(T_T)