Tags:
Node Thumbnail

ในงาน Google for Thailand กูเกิลประเทศไทยประกาศความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการนำธุรกิจรายย่อย SMEs และร้านธงฟ้าที่มีอยู่ราว 8 หมื่นร้าน ขึ้นระบบ Google My Business ให้ร้านค้ามีตัวตนบนออนไลน์ คนค้นหาเจอ ตั้งเป้าให้มี 1 ล้านธุรกิจไทยให้มีหน้าร้านให้ผู้คนค้นหาบน Google ให้ได้ภายในปี 2020

อภิชญา เตชะมหพันธ์ Country Head, Google Customer Solution ประจำประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบันผู้ใช้งานทั่วไปสามารถนำร้านค้ามาขึ้นทะเบียนผ่าน Google My Business ได้เองไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนยากที่สุดคือ การยืนยันตัวตนว่าเป็นร้านค้าที่เปิดทำการจริงๆ ซึ่งในการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นั้น กูเกิลจะให้โค้ดเพื่อให้ทางกระทรวงนำโค้ดยืนยันตัวตนไปให้กับร้านค้าต่อไป จะช่วยให้การกระจายไปยังร้านค้าในไทยทำได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยก็ง่ายกว่าให้ร้านค้ามาเรียนรู้การขึ้นทะเบียนเอง

No Description

Get latest news from Blognone