Tags:
Node Thumbnail

Alibaba ประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 3,300 ล้านดอลลาร์ ในบริษัทขนส่งสินค้า Cainiao Smart Logistics Network ทำให้ Alibaba เป็นผู้ถือหุ้น 63% เพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้ถือหุ้น 51% โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมกับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

Daniel Zhang ซีอีโอ Alibaba ระบุว่าการขนส่งสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ Alibaba และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ New Retail ที่เชื่อมต่อการช้อปปิ้งทั้งในโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งหากจำกันได้ Alibaba มีวิสัยทัศน์ระยะยาวคือการสามารถจัดส่งสินค้าภายในจีนได้ทุกที่ภายใน 24 ชั่วโมง และทั่วโลกภายใน 72 ชั่วโมง

Cainiao เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2013 เพื่อให้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทภายในจีน ที่ตอนนั้นการขนส่งสินค้ายังมีความลำบากและใช้เวลานาน โดย Alibaba ได้เข้ามาลงทุนใน Cainiao และถือหุ้นเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา: Alizila

alt="Robots in Cainiao"

Get latest news from Blognone

Comments

By: K.D.ANGELO
iPhoneAndroidWindows
on 9 November 2019 - 05:15 #1136754
K.D.ANGELO's picture

ผมอ่านเป็นบริษัท ไข่เหนียว มาตลอด

By: United
ContributorAndroidIn Love
on 10 November 2019 - 00:32 #1136788 Reply to:1136754
United's picture

จริงๆอ่านว่า ไช่เหนี่ยว ครับ

เวลาสั่งของจาก AliExpress ผมก็เช็คกับ Cainiao นี่แหละครับ

By: loptar on 11 November 2019 - 14:30 #1136857 Reply to:1136754
loptar's picture

+1

By: delete on 11 November 2019 - 13:04 #1136848

ผมอ่าน ไข่เนี่ยว 555

ว่าแต่ เดิมส่งมาไทย จะไปลงมาเลย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นmalaysia post มาไทน แล้วเป็นไปรษณีย์ไทยส่งต่อให้

แต่ กม.เรื่องอีคอมเมิรส์EEC ผ่านแล้ว
ดุท่านะจะเป็นไข่เนี่ยวส่งตรงจากจีนมาไทยเลย
แล้วใครจะทำหน้าที่ส่งต่อให้