Tags:
Node Thumbnail

Pinterest รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2019 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 47% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 279.7 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 124.7 ล้านดอลลาร์

จำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (MAUs) เพิ่มขึ้น 28% เป็น 322 ล้านบัญชี ซึ่งซีเอฟโอ Todd Morgenfeld บอกว่าการเติบโตของผู้ใช้งานนั้นอยู่ในระดับเลขสองหลักทั่วโลก ไม่เฉพาะในอเมริกา

Ben Silbermann ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Pinterest กล่าวว่าไตรมาสที่ผ่านมา Pinterest ปรับปรุงแอปให้ใช้งานง่ายมากขึ้น และระบบแนะนำเนื้อหาก็ปรับปรุงให้ตรงความต้องการผู้ใช้งาน จนได้ค้นพบไอเดียใหม่ ๆ ที่พวกเขาเองก็อาจคิดไม่ถึงมาก่อน นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ให้มากขึ้นด้วย

ที่มา: Pinterest

alt="Pinterest MAUs Q3 2019"

Get latest news from Blognone

Comments

By: low_budget_photo on 1 November 2019 - 16:48 #1135692

ตั้งแต่มี Pinterest แทบลืมกูเกิล