Tags:
Node Thumbnail

ผลวิจัยจาก Activate Inc. บริษัทที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเทคโนโลยี สำรจการใช้งานโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานในสหรัฐฯ เราใช้งานเฟซบุ๊กกันน้อยลง จากเดิมที่เคยใช้เวลาไปกับเฟซบุ๊ก 14 ชั่วโมงต่อเดือนในปี 2017 จนถึงตอนนี้เราใช้งานกันแค่ 9 ชั่วโมงต่อเดือน เท่ากับว่า เวลาที่ผู้ใช้งานจดจ่ออยู่กับเฟซบุ๊กหายไป 26%

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ใช้งาน ใช้โซเชียลมีเดียกันหลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น ประมาณคนละ 5.8 แพลตฟอร์ม และคาดการณ์ว่าแต่ละคนจะใช้โซเชียลกันมากถึง 10 แหล่งภายในปี 2023 แต่ละแพลตฟอร์มเจาะไปที่ความสนใจเฉพาะด้าน เช่น High There แพลตฟอร์มเกี่ยวกับกัญชา, Wattpad อ่านนิยาย, Product Hunt แพลตฟอร์มเกี่ยวกับความสนใจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และจากข้อมูลสำรวจ พบว่าคนใช้เวลาบน TikTok มากกว่าเฟซบุ๊กด้วยซ้ำ

No Description

Michael Wolf ผู้ก่อตั้งบริษัท Activate Inc. ระบุว่า ส่วนหนึ่งที่มีผลให้คนใช้งานเฟซบุ๊กกันน้อยลงก็มาจากการที่คนหาแพลตฟอร์มเฉพาะด้านหรือ niche มากขึ้น และเฟซบุ๊กก็อาจรู้เรื่องนี้จึงพยายามโปรโมท Facebook Groups และความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

อีกเหตุผลที่คนใช้งานเฟซบุ๊กกันน้อยลงมาจากข่าวไม่ดีของเฟซบุ๊กเองทั้งเรื่องข้อมูลหลุด ข่าวปลอม แต่เฟซบุ๊กก็ยังคงเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ที่มา - MSPoweruser

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 28 October 2019 - 14:04 #1135063
A4's picture

blognone
blockdit

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 28 October 2019 - 17:02 #1135087
l2aelba's picture

สำหรับผม Junk contents เยอะเกิน และชอบก๊อปลงกันเองซ้ำๆ
ที่ใช้ๆอยู่ เพราะเนื้อหาใน Groups เท่านั้นละ :D

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 28 October 2019 - 17:46 #1135092 Reply to:1135087
Be1con's picture

เช่น paid review...


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: Mypandacm on 29 October 2019 - 08:57 #1135155 Reply to:1135087
Mypandacm's picture

เช่น ทางที่ดี คือทาง.....
เบื่อมากกกกกกกกกกกกกกก

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 29 October 2019 - 13:36 #1135194
illuminator's picture

ผมไป Twitter กับ Reddit แทนละ Facebook น่าเบื่อ โฆษณาก็เยอะ


The softest water wears down the hardest rock.

By: Mekokung
ContributorAndroidWindows
on 3 November 2019 - 02:03 #1135867 Reply to:1135194
Mekokung's picture

พูดถึงโฆษณาละก็แบบ.... พยายามเป็นผู้ใช้ที่ดีรายงานอันที่มันเป็นพนันวันต่อมาเด้งรัวๆรีพอตร์ตรัวๆ


Mekokung's Story บล็อกส่วนตัวที่ย้ายไป Blogger แล้วนะ

By: sunVSmoon
Windows
on 29 October 2019 - 14:50 #1135202

เดี๋ยวนี้ search หาอะไร มันจะไปโผล่ใน reddit ซะส่วนใหญ่
ยิ่งอ่าน เจอลิงต์ อ่านต่อ ลากยาวไปไกลเลย